Hei og velkommen!

Åpen Barnehage er et pedagogisk drop-in tilbud til småbarnsforeldre i Kristiansand.

Her kan man finne alt om oss, våre avdelinger, halvårsplan og lenken til vår lukket Facebook-gruppe.

Oversikt over dagen:

Kl. 09:00 Vi åpner, og tilrettelegger for lek
Kl. 09:30 Lageaktivitet
Kl. 10:30 Babysang
Kl. 11:00 Måltid
Kl. 12:00 Frilek.
Kl. 15:00 Barnehagen stenger.