Om oss

Åpen Barnehage er…

  • Et pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen.
  • Trygge lokaler og en pedagogisk leder som står for dagens lage, leke og lære aktiviteter
  • En barnehage der barn og voksne deltar og samarbeider med personalet om opplegget
  • Et tilbud som kan benyttes hvor lenge og ofte dere vil innenfor åpningstiden
  • Et sosialt møtested der vi kan ble kjent med hyggelige mennesker i nærmiljøet
  • Et sted som tilbyr mange ulike aktiviteter i form av turer og feiringer, men dersom enkelte har religiøse overbevisninger som gjør det vanskelig å delta på noe av det som står i programmet, tar vi selvsagt særskilte hensyn til dette

Hvordan er Åpen Barnehage organisert?

  • Hver gang barnehagen benyttes føres barnets navn opp i oppmøtelisten
  • Vi har også et engangsregistrerings skjemaet, med barnet fødselsdato og kontaktnummer
  • Det pedagogiske tilbudet er dekket gjennom kommunal støtte
  • Halvårsplan blir lagt ut på nettside og på vår Facebook side